Online pracovná porada pre kariérových poradcov CPPPaP v Košickom kraji

Pozývame kariérových poradcov CPPPaP v Košickom kraji

online pracovnú poradu dňa 16. februára 2021 (utorok) o 9:30 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.