Porada pre výchovných poradcov stredných škôl

Pozývame výchovných poradcov stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční prezenčne
dňa 24. marca 2022 (štvrtok)
so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti