Porada výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2018 (streda) so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch CPPPaP, Karpatská 8, Košice.