Porada koordinátorov prevencie SŠ

Pozývame koordinátorov prevencie SŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 14. júna 2018 (štvrtok) so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch CPPPaP, Karpatská 8, Košice.