Metodické stretnutie pre VP a KP

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie na metodické stretnutie (Supervízne stretnutia zamerané na metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie), ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) so začiatkom o 14:30 hod. (prezentácia od 14:15 hod.) v zasadacej miestnosti (na 1. poschodí) CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.