Metodický deň pre výchovných poradcov ZŠ

Pozývame výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na

prvý celomestský metodický deň výchovných poradcov základných škôl
v Košiciach a Košiciach – okolí

organizovaný pod záštitou Okresného úradu Košice – odboru školstva
v spolupráci s CPPPaP Karpatská 8, Košice; CPPPaP Zuzkin park 10, Košice
a CPPPaP Slovenskej jednoty 29, Košice – okolie.

Metodický deň sa uskutoční 6.3.2019 v čase od 9:00 – 12:00 hod.
v spoločenskej sále SOŠ automobilovej,
Moldavská cesta 2, Košice.

Program Metodického dňa