INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  21. 03. 2019 (štvrtok)

Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.)

Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

Príspevky:                 1. Strach a úzkosť
                                       (ref. Mgr. L. Miterková)

                                   2. Geštalt-prvky – aplikácia v práci s deťmi a adolescentmi
                                       (ref. Mgr. K. Tobiašová)