INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  25. 04. 2019 (štvrtok)

Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.)

Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

Príspevky:                 1. Diagnostická metóda Dom-Strom-Osoba
                                       (ref. Mgr. D. Rozkošová)