Pracovné stretnutie pre VP – Nadaní žiaci

Pozývame výchovných poradcov ZŠ a SŠ v okrese Košice I. na 1. Tematické stretnutie – „Začíname s podporou nadania na škole“, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2020 (utorok) so začiatkom o 14:30 hod. (prezentácia od 14:15 hod.) v zasadacej miestnosti
(na 1. poschodí) CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.