OZNAM pre rodičov

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste na vyšetrenie/konzultáciu do CPPPaP prichádzali s Vašimi deťmi zdraví. V prípade choroby bude stretnutie presunuté na iný termín.

Ďakujeme.

 

V Košiciach, 10.03.2020                                              PhDr. Mária Horváthová, PhD.
                                                                                                        riaditeľka