Online pracovné stretnutie pre výchovných poradcov ZŠ

Pozývame výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti
pracoviska na  

online pracovnú poradu dňa 7. októbra 2020 (streda) o 13:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.