Informatívne online pracovné stretnutie pre školských psychológov ZŠ a SŠ

Pozývame školských psychológov základných a  stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

informatívnu online pracovnú poradu
dňa 20. novembra 2020 (piatok) o 8:30 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.