WEBINÁR pre začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie
základných a  stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 online webinár určený pre začínajúcich VP, KaP, KP,
dňa 20. januára 2021 (streda) o 15:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.