WEBINÁR pre začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov/kariérových
poradcov/koordinátorov prevencie
základných a  stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 online webinár určený pre začínajúcich VP, KaP, KP,
dňa 16. februára 2021 (utorok) od 15:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online prihlasovanie