Online pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov ZŠ a
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 17. marca 2021 (streda)
so začiatkom od 14:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online potvrdenie účasti