Online pracovné stretnutie pre školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov

Pozývame školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 14. apríla 2021 (streda)
so začiatkom od 10:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online potvrdenie účasti