Online pracovné stretnutie pre VP/KaP/ KP stredných škôl

Pozývame výchovných poradcov, kariérových poradcov a koordinátorov prevencie  stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 21. septembra 2021 (utorok)
so začiatkom od 8:30 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online potvrdenie účasti