Online pracovné stretnutie pre VP/KaP/ KP základných škôl

Pozývame výchovných poradcov, kariérových poradcov a koordinátorov prevencie  základných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 22. septembra 2021 (streda)
so začiatkom od 8:30 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online potvrdenie účasti