Online 2. stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie  ZŠ a SŠ
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online 2. pracovné stretnutie pre začínajúcich VP a KP, ktoré sa uskutoční
dňa 18. januára 2022 (utorok)
so začiatkom od 15:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online potvrdenie účasti