WEBINÁR pre kariérových poradcov ZŠ a SŠ

Pozývame kariérových poradcov ZŠ a SŠ
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

WEBINÁR – téma: „AKO TVORIŤ KONCEPCIU KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA NA ŠKOLE?“ , ktorý sa uskutoční
dňa 7. apríla 2022 (štvrtok)
prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online registrácia