Porada pre školských psychológov ZŠ a SŠ a koordinátorov SŠ

Pozývame školských psychológov
základných a  stredných škôl
a koordinátorov prevencie stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční prezenčne
dňa 29. apríla 2022 (piatok)
so začiatkom o 8:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti