LINKA PODPORY PRE UČITEĽOV

 
Linku podpory pre učiteľov zriadilo Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).
 
Linka podpory pre učiteľov už od septembra 2021 ponúka pre všetkých pedagogických zamestnancov anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných situáciách.
? Na Linke pracujú skúsení odborníci z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a poradenstva.
❓ Doteraz sa učitelia najčastejšie obracali na Linku s témami, ktoré súviseli s:
• pandémiou COVID-19 a jej sekundárnymi následkami (8,1%)
• pracovnou vyťaženosťou a pocitmi tlaku na výkon (7,7%)
• partnerskými a rodinnými vzťahmi (6,5%)
• stresom (6,3%)
• frustráciou (6,1%)
• duševnými ťažkosťami (5,9%)
• syndrómom vyhorenia (4,9%)…
 
Vzhľadom na konflikt na Ukrajine, je pravdepodobné že táto situácia negatívne dolieha aj na učiteľov. Ak potrebujete aj vy poradiť, obráťte sa na Linku.
 
? Linka podpory pre učiteľov
Telefonická poradňa:
☎️ 0800221323 (pondelok až piatok, 15.00 – 20.00)
 
E-mailová poradňa:
? linkapreucitelov@mpc-edu.sk