Porada pre výchovných poradcov a školských koordinátorov výchovy a vzdelávania základných škôl

Pozývame výchovných poradcov a školských koordinátorov výchovy a vzdelávania základných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 28. septembra 2022 (streda)
so začiatkom o 8:30 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti