Porada pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl

Pozývame školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 13. októbra 2022 (štvrtok)
so začiatkom o 8:30 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti