Pozvánka – Online porada školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov

Pozývame školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 5. decembra 2022 (pondelok)
so začiatkom o 12:45 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online potvrdenie účasti