Pozvánka – Stretnutie odborných zamestnancov základných a stredných škôl

Pozývame školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na

stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa
07. februára 2023 (utorok)
so začiatkom o 13:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti