Pozvánka: Pracovné stretnutie pre koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra

Pozývame koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 04.04.2023 (utorok)
so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti