Pozvánka: Stretnutie k školským podporným tímom na základných a stredných školách v územnej pôsobnosti centra

Pozývame školských psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 23.05.2023 (utorok)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti