Category Archives: Pre rodičov

PRIESKUM VÚDPaP

COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu

Milí rodičia,

v súvislosti so šírením koronavírusu a s opatreniami, ktoré nám táto pandémia priniesla, sa zmenil aj obraz nášho každodenného života a taktiež našich detí. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie je dieťa v centre našej pozornosti, preto by sme Vás radi požiadali o účasť vo výskume, ktorý realizujeme. Vďaka zozbieraným dátam od Vás budeme môcť reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť naše aktuálne smerovanie v poradenstve tak, aby sme Vám rodičom a Vašim deťom čo najviac uľahčili situáciu.

V slovenskom znení tu:
 
Online dotazník v maďarskej verzii nájdete tu:

Články odborných zamestnancov k aktuálnej situácii

 


On-line vzdelávanie

Foto zdroj: edraak.org

Dnes je internet veľmi silné médium. Prostredníctvom ktorého môžeme komunikovať, nakupovať, alebo pracovať. V súčasnosti prechádza naše školstvo akousi veľkou ,,reformou“. Vzdelávanie našich detí prebieha z domu. Pedagógovia si museli zo dňa na deň osvojiť novú formu kontaktu so svojimi žiakmi a ešte k tomu im aj každodenné odovzdávať nové informácie. čítaj viac ->

 


„NUN-CHI“ – Recept na šťastie

Foto zdroj: MindBodyGreen.com

Všetci dnes prežívame mimoriadnu situáciu, na ktorú sme neboli vôbec pripravení. Pandémia koronavírusu zachvátila už pomaly celý svet. Denne sa k nám dostávajú informácie o tom, koľko ľudí je pozitívnych na COVID-19, koľko ľudí mu podľahlo. Tieto informácie doliehajú na každého z nás, ovplyvňujú naše myšlienky, naše pocity, menia naše priority, životné hodnoty aj vzájomné vzťahy. čítaj viac ->

 


 

Ocenenia pre matky, otcov a všetky deti

Foto zdroj: efrontlearning.com

Milí rodičia a deti,
dnešný článok začnem v mojom ponímaní netradične, a to príbehom. Či už budete mať možnosť si tento článok prečítať alebo nie, nevadí. V týchto náročných dňoch sa príbehy stali azda tou jedinou terapiou pre nás všetkých. Jednak pre tých, čo ich píšu, ale aj tých, čo ich čítajú.  čítaj viac ->

 


 

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?

Foto zdroj: pixabay.com

     

   Milí rodičia detí všetkých vekových skupín. Prakticky zo dňa na deň sme boli nútení zmeniť náš každodenný život plný povinností, radostí aj starostí a ocitli sme sa v doposiaľ nepoznanej situácii. Je preto prirodzené, že sa cítime v týchto dňoch vyčerpaní, v strese a pod tlakom každodennej rutinnej karantény.   čítaj viac ->
Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse

 

 


Možnosti sebapodpory v kríze

Foto zdroj: aboutmanchester.co.uk

Čo je kríza? Aké sú možnosti podpory pri jej zvládaní? Aké sú stratégie zvládania? Čo s emóciami? Kedy vyhľadať odbornú pomoc? čítaj viac ->

 

 


Ako zvládnuť nasledujúce dni čo najlepšie, najefektívnejšie i najláskavejšie?

Foto zdroj: kinetixhr.com

          Drvivá väčšina z vás rodičov má doma školopovinné deti. Aj naši učitelia sa snažia pracovať s touto situáciou podľa svojich možností a schopností. Mnohí z vás máte možno pocit, že sa ten nápor úloh či povinností nedá zvládnuť, obzvlášť ak sa to spája s vašou vlastnou prácou. Tieto dni si vyžadujú veľkú dávku pochopenia a trpezlivosti. čítaj viac -> Ako zvládnuť nasledujúce dni čo najlepšie, najefektívnejšie i najláskavejšie?


Ako ovplyvňuje koronavírus naše psychické zdravie?

Foto zdroj: pinchofattitude.com

  Rozhlas, televízia, tlač minútu po minúte nás informujú o aktuálnej situácii ohľadom šírenia nového koronavírusu COVID-19. Nové potvrdené prípady, úmrtia, mimoriadna situácia, opatrenia zo strany vlády alebo prázdne regály v obchodoch či vykúpené lekárne. Je to ozaj situácia, v ktorej je ťažké si zachovať chladnú hlavu. čítaj viac ->Ako ovplyvňuje koronavírus naše psychické zdravie

 


Koronavírus nám pomáha aj pri utužovaní vzťahov

Foto zdroj: medium.com

          Počas nasledujúcich dní a týždňov obdobia karantény spolu trávia rodiny neporovnateľne viac času, ako za iných, bežných okolností. Možno vďaka tejto pandémie sa naučíme spomaliť a byť častejšie so svojou rodinou. Súčasný životný štýl rodín je už dlhšiu dobu taký, že spolu trávia denne pár hodín po práci a keď sa podarí aj víkendy.  čítaj viac ->

 


 Ako zvládnuť emócie v súčasnej pandemickej situácii?

Foto zdroj: alblandmedia.com

          Súčasná pandémia okrem ohrozenia bezprostredného fyzického zdravia predstavuje veľké riziko aj pre našu psychiku. Rozhlas, televízia, sociálne siete minútu po minúte nás informujú o aktuálnej situácii ohľadom šírenia nového vírusu. Nové pozitívne otestované prípady, úmrtia, mimoriadna situácia či rôzne opatrenia zo strany vlády. čítaj viac ->

 


Šesť krokov k psychickej a fyzickej pohode

Foto zdroj: pinterest.com

Milí rodičia,
chceli by sme vás oceniť a vyjadriť obdiv za to, ako každé ráno vstávate s veľkými otáznikmi, čo všetko dnes potrebujte urobiť. Ponúkame vám niekoľko tipov, ako zvládať tieto dni… čítaj viac ->

 

 

 


 

OZNAM

Vážení žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,
oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR bolo  poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení  v období od 16. marca 2020 do odvolania pozastavené.

Avšak naši odborní zamestnanci pracujú doma a sú vám k dispozícií
 nasledujúcimi spôsobmi.

 • emailu  – online poradenstvo s odbornými zamestnancami 
                  (aktualizovaný zoznam nájdete T U )
 • centrálneho emailu: skola@pppke.svcmi.sk
 • telefónu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  na tel. čísle: 055/622 66 15
  prosíme, aby ste volali na CENTRÁLNE TELEFÓNNE ČÍSLO, nie na telefónne čísla zamestnancov
 • Skype: CPPPaP Karpatská 8 Košice v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
 • vyplnením  online formulára  

Aktuálne informácie budeme zdieľať prostredníctvom našej facebookovej stránky: facebook.com/cpppapkarpatska


Aj v tejto mimoriadnej situácii vám chceme byť nápomocní pri riešení
vašich aktuálnych problémov.

Budeme radi, ak aj v tomto období budeme môcť byť s vami,
pomôcť  vám a podporiť vás.

                                                                                             kolektív CPPPaP Karpatská 8, Košice

 

 

OZNÁMENIE

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR

                                                    prerušujeme

poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane.

    Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí, a aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky prosím uprednostnite telefonický, príp. emailový kontakt s nami.

t.č.:  055/622 66 15

E-mail: skola@pppke.svcmi.sk

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

 

V Košiciach, 13.03.2020                                              PhDr. Mária Horváthová, PhD.
                                                                                              riaditeľka CPPPaP

OZNAM pre rodičov

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste na vyšetrenie/konzultáciu do CPPPaP prichádzali s Vašimi deťmi zdraví. V prípade choroby bude stretnutie presunuté na iný termín.

Ďakujeme.

 

V Košiciach, 10.03.2020                                              PhDr. Mária Horváthová, PhD.
                                                                                                        riaditeľka

OSOBNOSŤ PORADENSTVA PRE DETI A RODINY

Na medzinárodnej odbornej konferencii Dieťa v ohrození 2018 organizovanej
VÚDPaP-om sa konal 1. ročník odovzdávania ocenení osobnostiam poradenstva. 

V kategórií  Mladý talent poradenstva 2018 získala ocenenie PhDr. Beáta Tancsáková.

Pri tejto príležitosti jej blahoželala v zastúpení
Okresného úradu Košice – odboru školstva, Mgr. Ivica Moyzesová
s riaditeľkou CPPPaP PhDr. Máriou Horváthovou, PhD.
a kolektívom CPPPaP.