Category Archives: Aktuality

Online pracovné stretnutie pre školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ

Pozývame školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov
základných a  stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 online pracovné stretnutie so špeciálnymi pedagogičkami CPPPaP,
dňa 30. novembra 2020 (pondelok) o 8:30 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

V prípade záujmu o online pracovné stretnutie nás kontaktujte na: skola@pppke.svcmi.sk

Prosíme o účasť pri realizácii výskumu „Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas Covid-19 pandémie“.

Prosíme o účasť pri realizácii výskumu „Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas Covid-19 pandémie“.

Cieľovou vzorkou sú dospelí nad 18 rokov: rodičia, ale aj dospelí, ktorí rodičmi nie sú.

V súvislosti so situáciou ohľadom COVID-19 v našej krajine by sme radi aj s Vašou pomocou realizovali výskum, ktorého cieľom je zmapovať obraz Vášho života v aktuálnom čase a v čase, keď bol výrazne ovplyvnený šírením koronavírusu a reštrikčnými opatreniami.

Vďaka zozbieraným dátam od Vás bude môcť VÚDPaP reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť smerovanie v poradenstve a výskume tak, aby sme našim rodičom ale aj všetkým občanom čo najviac uľahčili aktuálnu situáciu a vedeli efektívne reagovať v prípade vzniku podobných situácií.

Ďakujeme, VÚDPaP.

Kliknite sem, prosím: https://forms.gle/dASRV9M9S8Q377pr5