WORKSHOP pre kariérových poradcov v Košickom kraji

Pozývame kariérových poradcov základných a  stredných škôl v Košickom kraji na

WORKSHOP na tému: Využitie prvkov kariérovej výchovy vo vyučovacích hodinách bez narušenia plnenia obsahového a výkonového štandardu ŠPV.

Lektori:
PaedDr. Ján KVAK – VÚDPaP
Mgr. Petra KAUFHOLDOVÁ, M.A.C.A. – VÚDPaP

Termín: 25.11.2022 (piatok)
Začiatok: 8.30 hod. – registrácia od 8.15 hod.
Miesto:  ZMENA – CPPPaP Karpatská 8, Košice
Registrácia: Online potvrdenie účasti