Pozvánka: Metodické pracovné stretnutie riaditeľov gymnázií k ŠPT

Pozývame riaditeľov gymnázií v územnej pôsobnosti centra na metodické pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2023 (utorok) so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti