WEBINÁR – Komunikácia medzi rodičom a dieťaťom

Anotácia: Komunikácia medzi rodičom a dieťaťom má kľúčový význam vo výchove dieťaťa. Účinný spôsob komunikácie môže prispievať k zlepšeniu vzťahu rodiča a dieťaťa. V tomto webinári sa pozrieme na to, čo je v interpersonálnej komunikácii žiaduce, aby rešpektovala potreby dieťaťa, a tým prispievala k budovaniu vzťahu. 

Lektorka: Mgr. Martina MOLNÁROVÁ – psychologička
Termín: 20.04.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Cieľová skupina: rodičia detí MŠ  a 1. stupňa ZŠ v územnej pôsobnosti centra
Počet účastníkov: neobmedzený

Registrácia (do 19.04.2022): https://forms.gle/wJ2yyiUzoNAUZvTc6

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
– v deň konania webinára vám dopoludnia zašleme na zanechaný e-mail prihlasovacie údaje do ZOOM-u
– webinár NEBUDE nahrávaný
– upozorňujeme, že webinár NIE JE vzdelávanie, má len poradenský charakter

Podmienky účasti na stretnutí:

  1. Pri prihlasovaní do ZOOM-u si zadajte svoje MENO, PRIEZVISKO a ŠKOLU, kvôli lepšej identifikácii.
  2. Počas celého stretnutia je nutné mať ZAPNUTÚ KAMERU a vypnutý mikrofón (zapnúť po vyzvaní lektora).