Sme v kontakte…

 

 • 10.03.2021 – WEBINÁR určený pre rodičov ZŠ najmä rodičov detí so ŠVVP so špeciálnou pedagogičkou na tému: Nikto nevie všetko, nebojme sa nevedieť
 • 03.03.2021 – WEBINÁR určený pre rodičov ZŠ v územnej pôsobnosti centra so psychologičkou Mgr. M. Priputenovou na tému: Karanténa pokračuje… Ako to vzládnuť?
 • 18.02.2021 – Online pracovné stretnutie s kariérovými poradcami ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra pod gesciou psychológa a kariérového poradcu v CPPPaP – Mgr. M. Litavského
 • 17.02.2021 – WEBINÁR určený pre rodičov a pedagógov ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra so psychologičkou Mgr. M. Dutko Hasaralejkovou na tému: Multitasking, alebo prečo je občas dobre odložiť mobil
 • 16.02.2021 – Webinár – online pracovné stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ pod gesciou PhDr. Mgr. T. Křížom, PhD. (3.stretnutie)
 • 16.02.2021 – Online pracovné stretnutie s kariérovými poradcami CPPPaP v Košickom kraji so psychológom a kariérovým poradcom Mgr. M. Litavským
 • 11.02.2021 a 23.03.2021 (opakovaná téma) – WEBINÁR určený pre rodičov a pedagógov MŠ a ZŠ v územnej pôsobnosti centra so psychologičkou Mgr. L. Jurčovou na tému: Ako podporiť a rozvíjať hodnoty u detí nielen v online priestore
 • 04.02.2021 – WEBINÁR určený pre rodičov MŠ v územnej pôsobnosti centra so psychologičkou PhDr. B. Tancsákovou a špeciálnou pedagogičkou Mgr. K. Prokopovou na tému: Osobnostný rozvoj a hravé učenie dieťaťa v predškolskom veku
 • 03.02.2021 – WEBINÁR určený pre pedagógov a rodičov MŠ, ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra so psychológom a kariérnym poradcom Mgr. M. Litavským na tému: Danajské dary
 • 02.02.2021 – WEBINÁR určený pre pedagógov ZŠ v územnej pôsobnosti centra so psychologičkou PhDr. N. Krížovou na tému: Agresívne dieťa
 • 28.01.2021 – WEBINÁR určený pre rodičov ZŠ a SŠ  v územnej pôsobnosti centra so psychologičkou Mgr. I. Vojtechovskou na tému: Biofeedback
 • 21.01. a 27.01.2021 – WEBINÁR určený pre pedagógov a rodičov ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra so sociálny pedagógom PhDr. Mgr. T. Křížom, PhD. na tému: Ako zvládať sociálnu izoláciu detí počas dištančného vzdelávania
 • 20.-21.01.2021 – Webinár pre žiakov II. stupňa ZŠ (5.-7. roč.) v územnej pôsobnosti centra so sociálnym pedagógom PhDr. Mgr. T. Krížom, PhD. na tému: „Sám doma s počítačom“
 • 20.01.2021 – Webinár – online pracovné stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ pod gesciou PhDr. Mgr. T. Křížom, PhD. (2.stretnutie)
 • 17.12.2020 a 14.01.2021 (opakovaná téma) – WEBINÁR určený pre klientov, rodičov a pedagógov ZŠ a SŠ so psychologičkou Mgr. L. Miterkovou na tému: Predsudky a duševné zdravie
 • 09.12.2020 – Online pracovné stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ pod gesciou PhDr. Mgr. T. Křížom, PhD. (1.stretnutie)
 • 07.12.2020 – SZŠ Moyzesova 17, Košice
  Webinár pre pedagógov so sociálnym pedagógom PhDr. Mgr. T. Krížom, PhD. na tému: Stres v práci učiteľov a zvládanie záťažových situácii
 • 30.11.2020 – Online pracovné stretnutie pre školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ so špeciálnymi pedagogičkami centra – Mgr. M. Vladovou a Mgr. K. Prokopovou
 • 26.11.2020 – WEBINÁR určený pre pedagógov ZŠ a SŠ so psychologičkou  Mgr. M. Dutko Hasaralejkovou na tému: Zvládanie záťažových situácii u pedagógov 
 • 20.11.2020 – Informatívne online pracovné stretnutie pre školských psychológov ZŠ a SŠ
 • 09.11.2020 – Základná škola  Nám. L. Novomeského 2, Košice 
  Webinár pre pedagógov so špeciálnou pedagogičkou Mgr. M. Vladovou na tému: Žiaci so ŠVVP v edukačnom procese – otázky a odpovede