UTOROK 11.01.2022

„STRETÁVKA PO 20-tich ROKOCH“

Ak chceš zažiť stretávku po 20-tich rokoch prihlás sa do online skupinovej aktivity. Predstav si, že si sa stretol so svojimi spolužiakmi zo strednej školy. Máš za sebou nie len vysokú školu, ale možno aj zmenu zamestnania. Preto sa naša pozornosť bude sústrediť na tvoju schopnosť rozprávať sa o budúcom povolaní. Budeš sa v rámci tejto aktivity zamýšľať nad svojimi plánmi a očakávaniami. Predstavíš si ako vykonávaš tebou zvolené povolanie, čo ťa na výkone práce najviac baví, aké silné stránky využívaš v zamestnaní a pod. Možno sa o sebe dozvieš niečo viac…. Prihlásení účastníci sa aktívne zapájajú do diskusie formou rozprávania o svojom povolaní. Zároveň majú možnosť klásť doplňujúce otázky.

Lektor: Mgr. Patrícia Šutová, psychologička, CPPPaP Okružná 3657, Michalovce
Termín: 11.01.2022 o 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: stredoškoláci
Registrácia (do 10.01.2022 do 12:00 hod. alebo do naplnenia kapacity prihlásených účastníkov): https://forms.gle/V5Tw6xtHarFKVESR8


9 ŽIVOTOV
Hľadanie správnej životnej cesty

V tejto online aktivite nič nie je nemožné. Môžeš byť čím len chceš. Ak si to chceš vyskúšať, pozývame ťa k účasti na tejto kreatívnej rozhodovacej technike. Môžeš pri tom uvažovať o svojich kvalitách, tvorivým spôsobom si plánovať  budúcnosť a získavať spätnú väzbu. Určite získaš o sebe nové informácie.

Predpokladá sa aktívna účasť formou diskusie so zapnutou kamerou.

Lektor: Mgr. Eva Štefanová, sociálna pedagogička, CPPPaP Okružná 3657,  Michalovce
Termín: 11.01.2022 o 10:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: stredoškoláci
Registrácia (do 10.01.2022 do 12:00 hod. alebo do naplnenia kapacity prihlásených účastníkov): https://forms.gle/urEnChwpRtmCPRRq8


ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

Webinár bude určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v Košickom kraji. Cieľom webinára bude zdieľanie konkrétnych aktivít pre PZ a OZ, ktoré môžu realizovať so žiakmi a študentmi v rámci kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Cieľom týchto aktivít je, aby si žiaci a študenti dokázali efektívne vybrať svoje budúce povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, záujmami a aktuálnymi trendmi na trhu práce. Účastníci počas tohto webinára zažijú ukážky vybraných aktivít aj sami na sebe, preto by nás potešila Vaša aktívna účasť so zapnutou kamerou. 

Lektori:
PhDr. Edina Brekovská, psychologička, CPPPaP kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov
PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca, CPPPaP kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov
Termín: 11.01.2022 o 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 90 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ a SŠ v Košickom kraji
Registrácia (do 10.01.2022 do 12:00 hod.): https://forms.gle/bv2pdXG8yUjLSxHx6


KARIÉROVÉ PORADENSTVO S UNIPOC – PORADENSKÝM CENTROM UPJŠ

Stretnutie sa bude venovať využívaniu informácií o trhu práce v rámci poradenského procesu, ich dôležitosti a rozpoznávaniu kvalitných zdrojov informácií. Nebudú chýbať ani odporúčania a praktické tipy, predstavíme aj služby Univerzitného poradenského centra na UPJŠ v Košiciach. Vítaná je vaša aktívna účasť a diskusia.

Lektorky:
Mgr. Zuzana Kožárová, PhD. , Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach
Termín: 11.01.2022 o 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 90 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: kariéroví poradcovia ZŠ a SŠ
Registrácia (do 10.01.2022 do 12:00 hod.):
https://forms.gle/oFVf1wusgV7CBCncA


PRÍRODNÉ VEDY S PRÍRODOVEDECKOU FAKULTOU – MATEMATIKA A INFORMATIKA TÁTO

Ponuka rozvojových aktivít od prírodovedeckej fakulty UPJŠ

“Bol si na olympiáde v krajskom kole? A koľký si skončil?” Tieto otázky asi pozná každý aktívny žiak, ktorý sa zapojil do nejakej súťaže. Chceme veriť, že súťaže toho ponúkajú viac. Je to príležitosť pre tých, čo chcú niečo pochopiť, vyskúšať, overiť či spracovať. “Čo si sa na súťaži naučil? Bola si aj v nejakom labáku? Našiel si tam nových priateľov s podobnými záujmami? Mohla si niečo odkonzultovať s profíkom, alebo sa zapojíš do nejakého projektu? Bude sústredenie? Nenašiel si tam konzultanta na Tvoj zámer na SOČku?” Znejú vám tieto otázky lepšie? Potom ste na správnom mieste, pretože u nás na fakulte vidíme súťaže, ako kulisy vášho rozvoja a vstupnú bránu do odborných komunít. O matematickej olympiáde,  informatickej olympiáde, súťaži Palma Junior a ďalších príležitostiach v odboroch matematika a informatika vám porozprávajú doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Rastislav Krivoš-Beluš, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD.

Lektori:
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
RNDr. Rastislav Krivoš-Beluš, PhD.
PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Termín: 11.01.2022 o 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: žiaci SŠ
Registrácia (do 10.01.2022 do 12:00 hod.):
https://forms.gle/qrBDhzsCJgCFoRGM8