Zážitkami k povolaniu Týždeň online aktivít s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji

PONDELOK 10.01.2022

Zážitkový webinár – LOĎ KOMPETENCIÍ

Vieš čo znamená pojem „SOFT SKILLS“ – „mäkké zručnosti“? 
Ak nie alebo si nie si istý/-á, ktorými mäkkými  zručnosťami a vlastnosťami disponuješ, tak tento webinár je pripravený práve pre Teba. 
V priebehu webinára sa dozvieš, prečo sú dôležité mäkké zručnosti a ako ich rozvíjať, kultivovať a zdokonaľovať. Navyše máme pre Teba (Vás) pripravenú aj zážitkovú aktivitu, prostredníctvom ktorej získaš cenné informácie o sebe – tvojich soft skills, ktoré potom môžeš využiť  v každodennom živote, ale aj pri pohovore s tvojim potencionálnym zamestnávateľom.

Lektori: Mgr. Eva Peniašková, Mgr. Bernadett Bodnár (CPPPaP Rožňava)
Termín: 10.01.2022 o 10.00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 60 min.
Počet zúčastnených:
neobmedzený
Cieľová skupina: SŠ – žiaci nad 18 rokov
Registrácia (do 07.01.2022):
https://forms.gle/Dea2TrUnSPzi1Cab6


ČO JE V MOJOM ŽIVOTE DÔLEŽITÉ?

Rozmýšľal si niekedy, čo je pre Teba v živote skutočne dôležité? Ktoré hodnoty sú prioritné? Ako by mala vyzerať práca Tvojich snov? Poďme o tom spolu uvažovať! Veľa peňazí, ale málo voľného času? Pracovať ďaleko od domova a rodiny? Pracovať radšej doma sám, alebo byť súčasťou pracovného kolektívu? Cieľom tejto aktivity je uvedomenie si, ako vnútorné hodnoty môžu a nemusia ladiť s našou prácou a jej požiadavkami.  Na mnohé podobné otázky môžeš po realizácii aktivity získať odpovede v rámci diskusie alebo vlastným sebauvedomením.

Lektori:
Mgr. Marieta Fedorová, psychológ, CPPPaP Košice-okolie
Mgr. Ľubica Balunová, psychológ, CPPPaP Košice-okolie
Termín: 10.01.2022 o 11:15 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/fPbxy2VbJSSyicFDA


STROM POVOLANÍ
Ako byť dobrým kariérovým sprievodcom pre vlastné deti? 

Vaše dieťa sa nachádza na rázcestí a vyberá si akým smerom ísť, akú školu si vybrať, čomu sa v živote venovať. Je to pre neho výzva a niekedy potrebuje poradiť a nasmerovať. Možnože aj od vás 🙂 Aktivita ponúkne rodičom nástroj na zamyslenie sa nad tým, ako zvládnuť spolu so svojim dieťaťom rozhodovanie o jeho budúcnosti. 

Lektori:
Mgr. Lenka Čigášová, psychologička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Zuzkin park 10, Košice; Mgr. Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 10.01.2022 o 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet zúčastnených: neobmedzený
Cieľová skupina: rodičia
Registrácia (do 07.01.2022):
https://forms.gle/1kbX1GoqQewJt3b16


MÔJ ĎALŠÍ KROK

Pokiaľ chceme dosiahnuť nejaký cieľ, budeme úspešnejší, ak si jeho dosahovanie naplánujeme. A inak tomu nie je ani v oblasti kariéry.

Online aktivita je zameraná na podporu účastníkov v definovaní svojich kariérnych cieľov, a to zodpovedaním si niekoľkých otázok. Kde sa nachádzam dnes? Kam mám namierené? Aké kroky potrebujem urobiť, aby som to dosiahol/dosiahla?

Ak si žiakom/žiačkou 9. ročníka základnej školy a privítal/a by si podporu pri plánovaní svojej kariérnej cesty, alebo sa len chceš dozvedieť viac o plánovaní kariéry, prihlás sa. Radi Ťa uvidíme…

Nezabudni si však zapnúť kameru a mikrofón

Lektori: 
Mgr. Gabriela Laučeková, sociálna pedagogička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Spišská Nová Ves
Mgr. Richard Vojtas, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Spišská Nová Ves
Termín: 10.01.2022 o 14:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM

Trvanie: 45 min.
Počet zúčastnených: 15 žiakov
Cieľová skupina: žiaci 9. roč. ZŠ
Registrácia (do 07.01.2022):
https://forms.gle/XgjgC1tHUFCPE25c7


PRÍRODNÉ VEDY S PRÍRODOVEDECKOU FAKULTOU – FYZIKA

Ponuka rozvojových aktivít od prírodovedeckej fakulty UPJŠ

“Bol si na olympiáde v krajskom kole? A koľký si skončil?” Tieto otázky asi pozná každý aktívny žiak, ktorý sa zapojil do nejakej súťaže. Chceme veriť, že súťaže toho ponúkajú viac. Je to príležitosť pre tých, čo chcú niečo pochopiť, vyskúšať, overiť či spracovať. “Čo si sa na súťaži naučil? Bola si aj v nejakom labáku? Našiel si tam nových priateľov s podobnými záujmami? Mohla si niečo odkonzultovať s profíkom, alebo sa zapojíš do nejakého projektu? Bude sústredenie? Nenašiel si tam konzultanta na Tvoj zámer na SOČku?” Znejú vám tieto otázky lepšie? Potom ste na správnom mieste, pretože u nás na fakulte vidíme súťaže, ako kulisy vášho rozvoja a vstupnú bránu do odborných komunít. O fyzikálnej olympiáde, turnaji mladých fyzikov a ďalších príležitostiach v odbore fyzika vám porozprávajú doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. RNDr. Ľubomír Mucha.

Lektori:
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
RNDr. Ľubomír Mucha
Termín: 10.01.2022 o 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Cieľová skupina: žiaci SŠ
Registrácia (do 07.01.2022):
https://forms.gle/78cNPXxvg7F7BmpK8


UTOROK 11.01.2022

„STRETÁVKA PO 20-tich ROKOCH“

Ak chceš zažiť stretávku po 20-tich rokoch prihlás sa do online skupinovej aktivity. Predstav si, že si sa stretol so svojimi spolužiakmi zo strednej školy. Máš za sebou nie len vysokú školu, ale možno aj zmenu zamestnania. Preto sa naša pozornosť bude sústrediť na tvoju schopnosť rozprávať sa o budúcom povolaní. Budeš sa v rámci tejto aktivity zamýšľať nad svojimi plánmi a očakávaniami. Predstavíš si ako vykonávaš tebou zvolené povolanie, čo ťa na výkone práce najviac baví, aké silné stránky využívaš v zamestnaní a pod. Možno sa o sebe dozvieš niečo viac…. Prihlásení účastníci sa aktívne zapájajú do diskusie formou rozprávania o svojom povolaní. Zároveň majú možnosť klásť doplňujúce otázky.

Lektor: Mgr. Patrícia Šutová, psychológ, CPPPaP Okružná 3657, Michalovce
Termín: 11.01.2022 o 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: stredoškoláci
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/V5Tw6xtHarFKVESR8


9 ŽIVOTOV
Hľadanie správnej životnej cesty

V tejto online aktivite nič nie je nemožné. Môžeš byť čím len chceš. Ak si to chceš vyskúšať, pozývame ťa k účasti na tejto kreatívnej rozhodovacej technike. Môžeš pri tom uvažovať o svojich kvalitách, tvorivým spôsobom si plánovať  budúcnosť a získavať spätnú väzbu. Určite získaš o sebe nové informácie.

Predpokladá sa aktívna účasť formou diskusie so zapnutou kamerou.

Lektor: Mgr. Eva Štefanová, sociálny pedagóg, CPPPaP Okružná 3657,  Michalovce
Termín: 11.01.2022 o 10:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: stredoškoláci
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/urEnChwpRtmCPRRq8

 


ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

Webinár bude určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v Košickom kraji. Cieľom webinára bude zdieľanie konkrétnych aktivít pre PZ a OZ, ktoré môžu realizovať so žiakmi a študentmi v rámci kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Cieľom týchto aktivít je, aby si žiaci a študenti dokázali efektívne vybrať svoje budúce povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, záujmami a aktuálnymi trendmi na trhu práce. Účastníci počas tohto webinára zažijú ukážky vybraných aktivít aj sami na sebe, preto by nás potešila Vaša aktívna účasť so zapnutou kamerou. 

Lektori:
PhDr. Edina Brekovská, psychologička, CPPPaP, kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov
PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca, kpt. Nálepku 1057/18, CPPPaP Trebišov
Termín: 11.01.2022 o 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 90 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ a SŠ v Košickom kraji
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/bv2pdXG8yUjLSxHx6


KARIÉROVÉ PORADENSTVO S UNIPOC – PORADENSKÝM CENTROM UPJŠ

Stretnutie sa bude venovať využívaniu informácií o trhu práce v rámci poradenského procesu, ich dôležitosti a rozpoznávaniu kvalitných zdrojov informácií. Nebudú chýbať ani odporúčania a praktické tipy, predstavíme aj služby Univerzitného poradenského centra na UPJŠ v Košiciach.

Lektorky:
Mgr. Zuzana Kožárová, PhD. , Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach
Termín: 11.01.2022 o 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 1 hod.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: kariéroví poradcovia ZŠ a SŠ
Registrácia (do 07.01.2022):
https://forms.gle/oFVf1wusgV7CBCncA


PRÍRODNÉ VEDY S PRÍRODOVEDECKOU FAKULTOU – MATEMATIKA A INFORMATIKA

Ponuka rozvojových aktivít od prírodovedeckej fakulty UPJŠ

“Bol si na olympiáde v krajskom kole? A koľký si skončil?” Tieto otázky asi pozná každý aktívny žiak, ktorý sa zapojil do nejakej súťaže. Chceme veriť, že súťaže toho ponúkajú viac. Je to príležitosť pre tých, čo chcú niečo pochopiť, vyskúšať, overiť či spracovať. “Čo si sa na súťaži naučil? Bola si aj v nejakom labáku? Našiel si tam nových priateľov s podobnými záujmami? Mohla si niečo odkonzultovať s profíkom, alebo sa zapojíš do nejakého projektu? Bude sústredenie? Nenašiel si tam konzultanta na Tvoj zámer na SOČku?” Znejú vám tieto otázky lepšie? Potom ste na správnom mieste, pretože u nás na fakulte vidíme súťaže, ako kulisy vášho rozvoja a vstupnú bránu do odborných komunít. O matematickej olympiáde,  informatickej olympiáde, súťaži Palma Junior a ďalších príležitostiach v odboroch matematika a informatika vám porozprávajú doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Rastislav Krivoš-Beluš, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD.

Lektori:
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
RNDr. Rastislav Krivoš-Beluš, PhD.
PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Termín: 11.01.2022 o 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: žiaci SŠ
Registrácia (do 07.01.2022):
https://forms.gle/qrBDhzsCJgCFoRGM8


STREDA 12.01.2022

„STRETÁVKA PO 20-tich ROKOCH“

Ak chceš zažiť stretávku po 20-tich rokoch prihlás sa do online skupinovej aktivity. Predstav si, že si sa stretol so svojimi spolužiakmi zo strednej školy. Máš za sebou nie len vysokú školu, ale možno aj zmenu zamestnania. Preto sa naša pozornosť bude sústrediť na tvoju schopnosť rozprávať sa o budúcom povolaní. Budeš sa v rámci tejto aktivity zamýšľať nad svojimi plánmi a očakávaniami. Predstavíš si ako vykonávaš tebou zvolené povolanie, čo ťa na výkone práce najviac baví, aké silné stránky využívaš v zamestnaní a pod. Možno sa o sebe dozvieš niečo viac…. Prihlásení účastníci sa aktívne zapájajú do diskusie formou rozprávania o svojom povolaní. Zároveň majú možnosť klásť doplňujúce otázky.

Lektor: Mgr. Patrícia Šutová, psychológ, CPPPaP Okružná 3657, Michalovce
Termín: 12.01.2022 o 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov

Cieľová skupina: stredoškoláci
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/7aYGRh9Gumo25vXLA


Élmény alapú webinár – KOMPETENCIÁK HAJÓJA

Tudod mit jelent a “soft skills” vagyis a “puha készségek” fogalma? 

Ha nem tudod a választ, vagy szeretnéd megtudni, mely puha készségekkel rendelkezel, akkor Neked szól ez a webinár. 

A webinár keretein belül megtudod azt is, hogy miért fontosak a puha készségek, és hogyan csiszolhatod, fejlesztheted, tökéletesítheted őket. Ezen felül pedig egy sajátélmény alapú akativitásra invitálunk, mely segítségével értékes információkat szerezhetsz önmagadról – feltérképezheted a saját puha készségeidet, melyeket a mindennapi helyzetekben, vagy akár egy leendő állásinterjún az előnyödre alkalmazhatsz.  

Lektorok: Mgr. Eva Peniašková, Mgr. Bernadett Bodnár (CPPPaP Rozsnyó)
Időpont:  12.01.2022 o 10:00 óra
Időtartam: 60 perc
Résztvevők száma: nem korlátolt
https://forms.gle/rM1SPXDh6SdMzx5A9


SKÚSENOSTI SO ŠTÚDIOM MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA V HAAGU

Uvažovali ste niekedy nad štúdiom v zahraničí?

O svojich skúsenostiach so štúdiom a študentským životom v Holandsku Vám porozpráva lektorka Lucia Štieberová, ktorá aktuálne pracuje v Európskej agentúre pre lieky v Amsterdame.

Lektorka: Lucia Štieberová
Termín: 12.01.2022 o 11:15 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: do 60 min.
Počet účastníkov: neobmedzene

Cieľová skupina: ZŠ a SŠ
Registrácia (do 07.01.2022):  https://forms.gle/UNyqrCYahr8TmYUc7


BÁLINTOVSKÁ SKUPINA PRE KARIÉROVÝCH PORADCOV NA ŠKOLÁCH

V rámci online bálintovskej skupiny sa budeme venovať reflexii problémov a situácií, ktoré si pripravia účastníci. Každý účastník si pripraví jednu problémovú situáciu, ktorú chce riešiť a ktorú predstaví ostatným. Následne hlasovaním vyberieme jednu situáciu, ktorej sa budeme venovať podrobnejšie podľa zásad realizácie bálintovskej skupiny. 

Prihlásení účastníci počítajú s aktívnym zapojením do procesu formou poskytovania a prijímania spätnej väzby.

Lektor: Mgr. Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 12.01.2022 o 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 12
Cieľová skupina: kariéroví poradcovia na ZŠ a SŠ
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/1PnMfrCdSwU4jc1d8


Aktivita „HĽADANIE POKLADU“

Každý človek je na svojej ceste životom vyzbrojený svojimi silnými stránkami, tým čo je preňho typické, výnimočné, čo mu pomáha zdolávať prekážky a nepriazeň osudu. 

Všetci sme hrdinovia nesúci posolstvo hľadania pokladu. Svojho vnútorného pokladu, ktorým je naša osobná sila. Počas života na to zabúdame a v zásadných okamihoch, keď sa na svojej ceste strácame, odbočujeme, bojujeme s prekážkami, nám práve náš drahocenný poklad veľmi pomáha.  

Počas tejto aktivity si účastníci ako hrdinovia svojho príbehu vyskúšajú prejsť dobrodružnú cestu do vlastnej vnútornej krajiny, kde budú objavovať samých seba, skryté zákutia svojich možností, zabudnuté poslanie, atď. 

Cieľom aktivity je cez symboliku príbehu sa rozpomenúť na to, kto vlastne sme.

Lektor: Mgr. Andrea Šimková, sociálna pedagogička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 12.01.2022 o 14:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15

Cieľová skupina: kariéroví poradcovia na ZŠ a SŠ
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/HCFh4Ar9QTeQy3Go7


PRÍRODNÉ VEDY S PRÍRODOVEDECKOU FAKULTOU – BIOLÓGIA A CHÉMIA

Ponuka rozvojových aktivít od prírodovedeckej fakulty UPJŠ

“Bol si na olympiáde v krajskom kole? A koľký si skončil?” Tieto otázky asi pozná každý aktívny žiak, ktorý sa zapojil do nejakej súťaže. Chceme veriť, že súťaže toho ponúkajú viac. Je to príležitosť pre tých, čo chcú niečo pochopiť, vyskúšať, overiť či spracovať. “Čo si sa na súťaži naučil? Bola si aj v nejakom labáku? Našiel si tam nových priateľov s podobnými záujmami? Mohla si niečo odkonzultovať s profíkom, alebo sa zapojíš do nejakého projektu? Bude sústredenie? Nenašiel si tam konzultanta na Tvoj zámer na SOČku?” Znejú vám tieto otázky lepšie? Potom ste na správnom mieste, pretože u nás na fakulte vidíme súťaže, ako kulisy vášho rozvoja a vstupnú bránu do odborných komunít. O chemickej olympiáde, AMAVETe a ďalších príležitostiach v odboroch biológia a chémia vám porozprávajú RNDr. Rastislav Serbin, PhD. , RNDr. Mária Babinčáková, RNDr. Marián Babinčák, PhD.

Lektori:
RNDr. Rastislav Serbin, PhD.
RNDr. Mária Babinčáková
RNDr. Marián Babinčák, PhD.
Termín: 12.01.2022 o 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: žiaci SŠ
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/tojqVWgyKQ164GLc9


ŠTVRTOK 13.01.2022

EXTROVERT? INTROVERT? AKO TO MÔŽE SÚVISIEŤ S MOJÍM BUDÚCIM POVOLANÍM?

V rámci skupinovej online aktivity dokážu účastníci z poskytnutého dotazníka zistiť, či inklinujú skôr k extroverzii alebo introverzii. Účastníkom budú podrobnejšie vysvetlené tieto relatívne nemenné vlastnosti osobnosti. Následne ich prostredníctvom riadenej diskusie podporíme dať danú vlastnosť do súladu s preferovanou voľbou povolania, uvedomiť si, pri ktorých povolaniach je výhodou byť skôr extrovert alebo introvert.

Lektori:
Mgr. Marieta Fedorová, psychológ, CPPPaP Košice-okolie
Mgr. Ľubica Balunová, psychológ, CPPPaP Košice-okolie
Termín: 13.01.2022 o 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ, stredoškoláci
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/6V7CSswg7FKSrZfy7


MÔJ ĎALŠÍ KROK

Pokiaľ chceme dosiahnuť nejaký cieľ, budeme úspešnejší, ak si jeho dosahovanie naplánujeme. A inak tomu nie je ani v oblasti kariéry.

Online aktivita je zameraná na podporu účastníkov v definovaní svojich kariérnych cieľov, a to zodpovedaním si niekoľkých otázok. Kde sa nachádzam dnes? Kam mám namierené? Aké kroky potrebujem urobiť, aby som to dosiahol/dosiahla?

Ak si žiakom/žiačkou 9. ročníka základnej školy a privítal/a by si podporu pri plánovaní svojej kariérnej cesty, alebo sa len chceš dozvedieť viac o plánovaní kariéry, prihlás sa. Radi Ťa uvidíme…

Nezabudni si však zapnúť kameru a mikrofón

Lektori: 
Mgr. Gabriela Laučeková, sociálna pedagogička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Spišská Nová Ves
Mgr. Richard Vojtas, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Spišská Nová Ves
Termín: 13.01.2022 o 10:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet zúčastnených: 15 žiakov
Cieľová skupina: žiaci 9. roč. ZŠ
Registrácia (do 07.01.2022):
https://forms.gle/f26S8BD8Q8mCb6Ar9


9 ŽIVOTOV
Hľadanie správnej životnej cesty

V tejto online aktivite nič nie je nemožné. Môžeš byť čím len chceš. Ak si to chceš vyskúšať, pozývame ťa k účasti na tejto kreatívnej rozhodovacej technike. Môžeš pri tom uvažovať o svojich kvalitách, tvorivým spôsobom si plánovať  budúcnosť a získavať spätnú väzbu. Určite získaš o sebe nové informácie.

Predpokladá sa aktívna účasť formou diskusie so zapnutou kamerou.

Lektor: Mgr. Eva Štefanová, sociálny pedagóg, CPPPaP Okružná 3657,  Michalovce
Termín: 13.01.2022 o 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov

Cieľová skupina: stredoškoláci
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/Jam5zGjW2u9KmyP28


ZÁŽITKAMI K POVOLANIU – ZŠ A SŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Webinár bude určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Košickom kraji. Cieľom webinára bude zdieľanie konkrétnych aktivít pre PZ a OZ, ktoré môžu realizovať so žiakmi a študentmi v rámci kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku, aktivity Vám však ponúkneme v maďarskom jazyku. Cieľom týchto aktivít je, aby si žiaci a študenti dokázali efektívne vybrať svoje budúce povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, záujmami a aktuálnymi trendmi na trhu práce. Účastníci počas tohto webinára zažijú ukážky vybraných aktivít aj sami na sebe, preto by nás potešila Vaša aktívna účasť so zapnutou kamerou.

Lektori:
PhDr. Edina Brekovská, psychologička, CPPPaP, kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov
PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca, kpt. Nálepku 1057/18, CPPPaP Trebišov
Termín: 13.01.2022 o 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 90 min.

Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ a SŠ v Košickom kraji
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/qG8MKU9waypU9Ytr6


PRÍRODNÉ VEDY S PRÍRODOVEDECKOU FAKULTOU – GEOGRAFIA

Ponuka rozvojových aktivít od prírodovedeckej fakulty UPJŠ

“Bol si na olympiáde v krajskom kole? A koľký si skončil?” Tieto otázky asi pozná každý aktívny žiak, ktorý sa zapojil do nejakej súťaže. Chceme veriť, že súťaže toho ponúkajú viac. Je to príležitosť pre tých, čo chcú niečo pochopiť, vyskúšať, overiť či spracovať. “Čo si sa na súťaži naučil? Bola si aj v nejakom labáku? Našiel si tam nových priateľov s podobnými záujmami? Mohla si niečo odkonzultovať s profíkom, alebo sa zapojíš do nejakého projektu? Bude sústredenie? Nenašiel si tam konzultanta na Tvoj zámer na SOČku?” Znejú vám tieto otázky lepšie? Potom ste na správnom mieste, pretože u nás na fakulte vidíme súťaže, ako kulisy vášho rozvoja a vstupnú bránu do odborných komunít. O geografickej olympiáde, SOČke. AMAVETe a ďalších príležitostiach v odbore geografia vám porozprávajú RNDr. Stela Csachová, PhD. RNDr. Alena Gessert, PhD., RNDr. Dušan Barabas, PhD. , prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Lektori:
RNDr. Stela Csachová, PhD.
RNDr. Alena Gessert, PhD.
RNDr. Dušan Barabas, PhD.
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Termín: 13.01.2022 o 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: neobmedzený
Cieľová skupina: žiaci SŠ
Registrácia (do 07.01.2022): 
https://forms.gle/sNQEqrWaddtMegKQ6


PIATOK 14.01.2022

PREČO ROBIŤ VÝSKUM NA STREDNEJ ŠKOLE?

Chceš ísť na stáž do Ameriky alebo na konferenciu do Singapuru? Spoznávať ľudí na celom svete a pomáhať riešiť globálne problémy? Chceš pracovať na kreatívnych projektoch? Odpoveď je veda. Výskum môže začať už na základnej škole. A prečo a ako? Nie je to nuda? A nebudem mať kamarátov na kocky? Lekárka a výskumníčka vo Švajčiarsku Emília Petríková vám dnes porozpráva o tom, ako sa od výskumu v krčme dostala k spolupráci s Európskou komisiou a Mayo Clinic.

Termín: 14.01.2022 o 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: neobmedzene

Cieľová skupina:  SŠ
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/4piPMA6ALhNZ9CDh7


Aktivita „HĽADANIE POKLADU“

Každý človek je na svojej ceste životom vyzbrojený svojimi silnými stránkami, tým čo je preňho typické, výnimočné, čo mu pomáha zdolávať prekážky a nepriazeň osudu. 

Všetci sme hrdinovia nesúci posolstvo hľadania pokladu. Svojho vnútorného pokladu, ktorým je naša osobná sila. Počas života na to zabúdame a v zásadných okamihoch, keď sa na svojej ceste strácame, odbočujeme, bojujeme s prekážkami, nám práve náš drahocenný poklad veľmi pomáha.  

Počas tejto aktivity si účastníci ako hrdinovia svojho príbehu vyskúšajú prejsť dobrodružnú cestu do vlastnej vnútornej krajiny, kde budú objavovať samých seba, skryté zákutia svojich možností, zabudnuté poslanie, atď. 

Cieľom aktivity je cez symboliku príbehu sa rozpomenúť na to, kto vlastne sme.

Lektor: Mgr. Andrea Šimková, sociálna pedagogička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 14.01.2022 o 10:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15

Cieľová skupina: kariéroví poradcovia na ZŠ a SŠ
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/S6Tkic4j24SH4n3U9


AKO TVORIŤ KONCEPCIU KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA NA ŠKOLE?

Je tvorba koncepcie nutné zlo, alebo môže byť aj užitočná? Potrebujeme ju na školách? V rámci workshopu budú účastníci v spolupráci s lektorom vytvárať podklady pre koncepciu kariérovej výchovy a poradenstva na škole. Odrazíme sa od vízie školy a popisu aktuálneho stavu na škole. Predstavíme si jeden z možných spôsobov, ako na koncepciu nazerať. Účastníkom bude ponúknutá štruktúra pokrývajúca jednotlivé oblasti KVaKP a tí aktívnejší si z aktivity odnesú rozpracovanú koncepciu, ktorú môžu následne v spolupráci s kolegami na škole dotiahnuť. Registrovaní účastníci dostanú v predstihu jednoduché zadanie na ktoré sa bude v rámci online workshopu nadväzovať.

Lektor: Mgr. Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 14.01.2022 o 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 90 min.
Počet účastníkov: 30
Cieľová skupina: Workshop pre management škôl.
Registrácia (do 07.01.2022): 
https://forms.gle/8MAoVziehH68dfdz6


ČO JE V MOJOM ŽIVOTE DÔLEŽITÉ?

Rozmýšľal si niekedy, čo je pre Teba v živote skutočne dôležité? Ktoré hodnoty sú prioritné? Ako by mala vyzerať práca Tvojich snov? Poďme o tom spolu uvažovať! Veľa peňazí, ale málo voľného času? Pracovať ďaleko od domova a rodiny? Pracovať radšej doma sám, alebo byť súčasťou pracovného kolektívu? Cieľom tejto aktivity je uvedomenie si, ako vnútorné hodnoty môžu a nemusia ladiť s našou prácou a jej požiadavkami.  Na mnohé podobné otázky môžeš po realizácii aktivity získať odpovede v rámci diskusie alebo vlastným sebauvedomením.

Lektori:
Mgr. Marieta Fedorová, psychológ, CPPPaP Košice-okolie
Mgr. Ľubica Balunová, psychológ, CPPPaP Košice-okolie
Termín: 14.01.2022 o 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet účastníkov: 15 žiakov
Cieľová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ
Registrácia (do 07.01.2022): https://forms.gle/JukUnqwRD5rr9fzUA


STROM POVOLANÍ
Ako byť dobrým kariérovým sprievodcom pre vlastné deti? 

Vaše dieťa sa nachádza na rázcestí a vyberá si akým smerom ísť, akú školu si vybrať, čomu sa v živote venovať. Je to pre neho výzva a niekedy potrebuje poradiť a nasmerovať. Možnože aj od vás 🙂 Aktivita ponúkne rodičom nástroj na zamyslenie sa nad tým, ako zvládnuť spolu so svojim dieťaťom rozhodovanie o jeho budúcnosti. 

Lektori:
Mgr. Lenka Čigášová, psychologička a kariérová poradkyňa, CPPPaP Zuzkin park 10, Košice; Mgr. Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPPPaP Karpatská 8, Košice
Termín: 14.01.2022 o 14:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Počet zúčastnených: neobmedzený
Cieľová skupina: rodičia
Registrácia (do 07.01.2022):
https://forms.gle/TjzZq394kgwJrcLz9