PRACOVNÉ STRETNUTIE RIADITELIEK/RIADITEĽOV MŠ

Pozývame riaditeľky a riaditeľov materských škôl
v okrese Košice I. na pracovné stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2019 (pondelok)
so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch CPPPaP.