INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  24. 01. 2019 (štvrtok)

Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.)

Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

Príspevky:                 1. Metodická starostlivosť o výchovných poradcov 
                                       (ref. PhDr. Mgr. T. Kříž, PhD.)

                                   2. Využitie detskej kresby ako projektívnej metódy v znaleckej činnosti 
                                       (ref. PhDr. Ľ. Capová)