Pracovné stretnutie pre začínajúcich VP a KP ZŠ a SŠ

Pozývame začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v okrese Košice I. na pracovné stretnutie,  ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2020 (streda) so začiatkom o 14:30 hod. (prezentácia od 14:15 hod.) v zasadacej miestnosti
(na 1. poschodí) CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.