OZNAM pre školy

Vážení  pedagógovia,

vzhľadom na epidemiologickú situáciu prijímame preventívne opatrenia, ktorými  obmedzujeme skupinové odborné činnosti v centre a v školách v územnej pôsobnosti
CPPPaP Karpatská 8, KE v čase od 10.03.2020 do 15.03.2020.

Zrušené aktivity budú realizované v náhradných termínoch po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

V Košiciach, 10.03.2020                                              PhDr. Mária Horváthová, PhD.
                                                                                                        riaditeľka