Porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ v územnej pôsobnosti centra

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie  základných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční prezenčne
dňa 23. marca 2022 (streda)
so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti