Pozvánka: Metodické pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní a výchovných poradcov základných škôl

Pozývame výchovných poradcov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl v územnej pôsobnosti centra na

metodické pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 11.10.2023 (streda)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti