Pozvánka: Metodické pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl k ŠPT

Pozývame riaditeľov základných škôl v územnej pôsobnosti centra na

metodické pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 10.10.2023 (utorok)
so začiatkom o 10:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti