Linka detskej dôvery

Aj v tomto školskom roku 2018/2019 otvára Linka detskej dôvery Rovesnícku internetovú poradňu 
pre žiakov ZŠ alebo SŠ v Košiciach, ktorí majú záujem pracovať v tíme mladých, aktívnych ľudí, zdokonaľovať sa v sociálnych a komunikačných zručnostiach, pomáhať druhým.

Výberové konanie

sa bude konať dňa 11. októbra 2018 o 15:00 hod.

v CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.