WEBINÁR – „SŤAŽENÁ CESTA KU GRAMOTNOSTI A RODIČIA, KTORÍ ČÍTAJÚ DEŤOM LEN SPORADICKY“

Anotácia: Jedným z hlavných úloh v predškolskom veku je aj rozvoj pregramotnosti. Významnú úlohu pri tomto rozvoji zastáva čítanie deťom.  Webinár je teda venovaný vplyvu čítania deťom v útlom veku na ich ďalší vývin a rozvoj v oblasti gramotnosti.

Lektorka: Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁ – psychologička
Termín: 16.03.2022 o 16.00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Cieľová skupina: pre rodičov detí v MŠ v územnej pôsobnosti centra
Počet účastníkov: neobmedzený

Registrácia (do 15.03.2022): https://forms.gle/KoK5A3efZqoWSxJg8

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
– v deň konania webinára vám dopoludnia zašleme na zanechaný e-mail prihlasovacie údaje do ZOOM-u
– webinár NEBUDE nahrávaný
– upozorňujeme, že webinár NIE JE vzdelávanie, má len poradenský charakter

Podmienky účasti na stretnutí:

  1. Pri prihlasovaní do ZOOM-u si zadajte svoje MENO, PRIEZVISKO a ŠKOLU, kvôli lepšej identifikácii.
  2. Počas celého stretnutia je nutné mať ZAPNUTÚ KAMERU a vypnutý mikrofón (zapnúť po vyzvaní lektora).