WEBINÁR – Dyslexia nie je len o čítaní… (komplexnosť javu)

 

Anotácia: Dyslexia je vnímaná laickou spoločnosťou primárne ako problém s čítaním. Predstavuje však komplexnejší jav, ktorý zasahuje aj iné oblasti v rámci vzdelávania. Do istej mieri dochádza ku kompenzácií jej prejavov, ale určité problémy sprevádzajú jedinca až do dospelosti. Všetko závisí od stupňa a starostlivosti, ktorá bola dieťaťu poskytnutá. Obsah: vymedzenie pojmu z rôznych hľadísk, typy dyslexie, dyslexia vo vzťahu k vyučovacím predmetom, metódy nápravy, „dyslektik“ v dospelosti.

Lektorka: Mgr. Monika VLADOVÁ – špeciálna pedagogička
Termín: 13.04.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM
Trvanie: 45 min.
Cieľová skupina: žiaci, rodičia a pedagógovia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Počet účastníkov: neobmedzený

Registrácia (do 12.04.2022): https://forms.gle/QFtbqRqjrJ6M9d2x9

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
– v deň konania webinára vám dopoludnia zašleme na zanechaný e-mail prihlasovacie údaje do ZOOM-u
– webinár NEBUDE nahrávaný
– upozorňujeme, že webinár NIE JE vzdelávanie, má len poradenský charakter

Podmienky účasti na stretnutí:

  1. Pri prihlasovaní do ZOOM-u si zadajte svoje MENO, PRIEZVISKO a ŠKOLU, kvôli lepšej identifikácii.
  2. Počas celého stretnutia je nutné mať ZAPNUTÚ KAMERU a vypnutý mikrofón (zapnúť po vyzvaní lektora).