Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu a poradenstva v kariérovom vývine

Z a m e s t n a n c i

PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
vedúca oddelenia, psychologička

     Zaoberá sa skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých formou Terapie hrou a Filiálnej terapie. Špecializuje sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, za úzkej spolupráce s rodičmi. Zaoberá sa výchovnými problémami, poradenstvom pre rodičov vo výchove. Rovnako sa zameriava na poradenstvo v oblasti karierové vývinu, v oblasti učenia a porúch učenia. Zároveň sa venuje maďarsky hovoriacim klientom.


Mgr. Lenka JURČOVÁ
psychologička

     Venuje deťom predškolského veku, ich adaptácii na nové prostredie, výchovným problémom, problémom v učení a správaní a diagnostike. Realizuje skupinové aktivity so žiakmi, individuálne poradenstvo a preventívne programy. Absolvovala som krátkodobé výcviky zamerané na lektorské a poradenské zručnosti, konferencie psychoterapeutickej spoločnosti a inštitútu koučingu Praha.


Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
psychologička

     Venuje sa psychologickej diagnostike a poradenstvu v oblasti kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu detí,  kariérneho a vzdelávacieho vývinu, skupinovým aktivitám na rozvoj osobnosti, sociálnych vzťahov a učenia. V poradenstve a terapii  využíva princípy Gestalt psychoterapie a relaxačno–symbolickej terapie.

Absolvovala výcvik a niekoľko workshopov v Gestalt psychoterapii (2000-2009 Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii v Košiciach) a relaxačno-symbolickej terapii (2005-2006).


Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
psychológ


Mgr. Katarína PROKOPOVÁ
špeciálna pedagogička


Mgr. Monika VLADOVÁ
špeciálna pedagogička