PORADA ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Pozývame školských psychológov v územnej pôsobnosti pracoviska na

poradu školských psychológov  základných a stredných škôl
v Košiciach a Košiciach – okolí

organizovanou CPPPaP Karpatská 8, Košice
v spolupráci s CPPPaP Zuzkin park 10, Košice
CPPPaP Košice – okolie  Slovenskej jednoty 29, Košice
a Magistrátom mesta Košice – odborom školstva.

Pracovné stretnutie sa uskutoční 22. mája 2019
so začiatkom o 9:00 hod.
v zasadacej miestnosti Okresného úradu Košice – odboru školstva
na Zádielskej 1 v Košiciach.

Program porady