Online pracovné stretnutie pre výchovných poradcov SŠ

Pozývame výchovných poradcov stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online pracovnú poradu dňa 8. októbra 2020 (štvrtok) o 13:30 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.