Online pracovné stretnutie pre školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ

Pozývame školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov
základných a  stredných škôl
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 online pracovné stretnutie so špeciálnymi pedagogičkami CPPPaP,
dňa 30. novembra 2020 (pondelok) o 8:30 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

V prípade záujmu o online pracovné stretnutie nás kontaktujte na: skola@pppke.svcmi.sk